Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2020 i any 2020. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 18.080,0 milions d'euros al quart trimestre del 2020, xifra que va representar un augment interanual de l'1,7%. Per nivells tecnològics, va destacar l'increment de les vendes de productes de nivell tecnològic mitjà alt (6,9%), mentre que els productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix van registrar disminucions de les exportacions (−5,2% i −0,3%, respectivament), però de menys intensitat que els trimestres anteriors. En canvi, l'alta tecnologia, amb una disminució del 4,2%, va mostrar un descens de les vendes des de la segona meitat de l'any.

D'altra banda, les importacions de productes industrials van assolir un valor de 19.029,8 milions d'euros, xifra que va suposar una disminució interanual del 4,3%. Els productes de nivell mitjà baix van ser els que més van disminuir (−13,9%), seguits dels de nivell baix (−9,2%) i els de nivell mitjà alt (−2,9%). En canvi, les compres d’alta tecnologia van augmentar un 9,2%.

L'any 2020, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 62.917,2 milions d'euros, xifra que va representar una disminució del 10,2% respecte a l'any anterior, fet que no es produïa des de l'any 2009, segons dades provisionals. Per nivells tecnològics, els productes d'alt contingut tecnològic van ser els únics que van fer augmentar les vendes a l'estranger (3,4%). En canvi, van disminuir les exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt (−14,2%), les de nivell mitjà baix (−20,2%) i les de nivell baix (−4,1%).

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 69.454,6 milions d'euros, xifra que va representar un decreixement anual del 16,4%. Les compres a l'estranger de productes de contingut tecnològic mitjà baix van ser les que més van disminuir (−26,0%), seguides per les dels nivells mitjà alt (−18,6%) i baix (−14,2%). Les importacions d'alt tecnologia van ser les que van tenir un decrement més baix (−2,0%).