Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 287,1 250,2 537,3
D'1 a 3 anys 178,7 180,5 359,2
3 anys i més 1.116,0 986,3 2.102,2
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles