Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 147,9 171,1 319,0
No cursa estudis 1.433,8 1.245,9 2.679,7
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles