Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 340,5 569,7 910,2
De 35 a menys de 45 hores setmanals 901,9 713,6 1.615,4
45 hores setmanals i més 286,6 102,1 388,8
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles