Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 222,5 192,1 414,5
D'1 a 3 anys 200,2 187,4 387,6
3 anys i més 1.159,0 1.037,5 2.196,6
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles