Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 211,1 187,7 398,7
D'1 a 3 anys 191,4 196,4 387,8
3 anys i més 1.167,7 1.015,4 2.183,0
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles