Saltar al contingut principal
Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Niv. formació (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 30,5 309,1 236,2 575,7
D'1 a 3 anys 34,8 271,9 259,4 566,2
3 anys i més 119,6 1.058,3 1.120,8 2.298,8
Total 184,9 1.639,3 1.616,4 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles