Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Edat
Catalunya. 2013
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 75,3 323,5 398,7
D'1 a 3 anys 47,0 340,9 387,8
3 anys i més 30,3 2.152,7 2.183,0
Total 152,5 2.817,0 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles