Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Agricultura 42,8 10,9 53,6
Indústria 444,9 175,0 619,9
Construcció 188,5 28,7 217,1
Serveis 1.121,6 1.378,9 2.500,5
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles