Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 118,6 80,6 199,2
Educació secundària 1a. etapa 526,0 318,9 844,8
Educació secundària 2a. etapa 400,0 372,5 772,5
Educació superior 753,2 821,4 1.574,7
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles