Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Nacionalitat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Espanyola 1.538,9 1.371,3 2.910,2
Estrangera 258,8 222,1 480,9
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles