Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 116,4 106,0 222,4
De 25 a 34 anys 346,9 322,1 669,0
De 35 a 44 anys 520,0 466,2 986,2
De 45 a 54 anys 505,1 440,5 945,7
De 55 anys i més 309,3 258,5 567,8
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles