Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 21,8 200,7 222,4
De 25 a 34 anys 247,6 421,3 669,0
De 35 a 44 anys 518,5 467,7 986,2
De 45 a 54 anys 564,2 381,5 945,7
De 55 anys i més 358,9 208,9 567,8
Total 1.711,1 1.680,1 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles