Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 346,6 381,8 728,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 994,0 553,2 1.547,2
45 hores setmanals i més 266,8 86,7 353,6
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles