Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 9,6 42,2 51,7
Indústria 29,1 592,1 621,3
Construcció 22,5 172,2 194,7
Serveis 123,7 2.449,3 2.573,0
Total 184,9 3.255,8 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles