Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 186,4 133,4 319,8
Educació secundària 1a. etapa 421,8 275,9 697,7
Educació secundària 2a. etapa 310,9 276,4 587,3
Educació superior 506,0 541,8 1.047,7
Total 1.425,1 1.227,4 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles