Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 12,2 81,9 94,1
De 25 a 34 anys 39,5 548,3 587,9
De 35 a 44 anys 68,3 797,5 865,8
De 45 a 54 anys 80,1 635,7 715,9
De 55 anys i més 121,0 295,1 416,1
Total 321,3 2.358,5 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles