Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 11,1 34,4 45,5
Indústria 59,8 432,2 492,0
Construcció 26,8 149,4 176,3
Serveis 223,6 1.742,4 1.966,0
Total 321,3 2.358,5 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles