Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 27,5 43,1 70,6
Indústria 126,7 538,3 665,0
Construcció 104,2 243,3 347,5
Serveis 307,8 1.688,1 1.995,9
Total 566,2 2.512,8 3.079,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles