Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 9,3 88,2 97,5
De 25 a 34 anys 41,1 555,2 596,3
De 35 a 44 anys 63,4 788,2 851,6
De 45 a 54 anys 79,7 623,7 703,3
De 55 anys i més 126,3 277,4 403,7
Total 319,8 2.332,7 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles