idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Comerç amb l'estranger. 05/2024

Les exportacions creixen un 2,3% interanual a Catalunya al maig del 2024 i les importacions decreixen un 2,8%.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 4,1% interanual a Catalunya al maig del 2024.

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 0,4% interanual a Catalunya al maig del 2024.

Enquesta de clima empresarial. T2/2024

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2024 registra un saldo d'11,9 punts, i el de les expectatives per al tercer trimestre del 2024 se situa en 11,6 punts.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)