idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Indicadors de confiança empresarial. T2/2024

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 2,3% al segon trimestre del 2024 respecte del trimestre anterior.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 4,5% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al febrer del 2024.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2023 i any 2023. Dades provisionals

Les vendes a l'estranger de productes industrials van disminuir en tots els nivells tecnològics al quart trimestre del 2023. L'any 2023, els productes de nivell tecnològic mitjà alt van ser els que més van augmentar les exportacions, un 14,0%.

Infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)