idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de preus de consum. 05/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2024 i la inflació subjacent és del 3,1%.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 05/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,5% interanual al maig del 2024 i creix a 39 comarques i a Aran. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a 40 comarques i a Aran.

Índex de producció industrial. 04/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,4% a l'abril del 2024 respecte a un any enrere.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)