Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 60,97 3.761,9 -12,7 -0,3 -0,3
Per sexe:
Homes 66,09 1.975,6 2,6 0,1 0,1
Dones 56,16 1.786,4 -15,3 -0,8 -0,8
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 40,88 268,2 2,2 0,8 0,8
De 25 a 54 anys 89,26 2.883,5 -37,1 -1,3 -1,3
De 55 anys i més 26,73 610,3 22,2 3,8 3,8
Ocupació 53,54 3.303,3 105,3 3,3 3,3
Per sexe:
Homes 58,50 1.748,5 56,1 3,3 3,3
Dones 48,88 1.554,7 49,2 3,3 3,3
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 28,82 189,0 8,2 4,5 4,5
De 25 a 54 anys 79,96 2.583,0 72,4 2,9 2,9
De 55 anys i més 23,27 531,2 24,7 4,9 4,9
Atur 12,19 458,7 -118,0 -20,5 -20,5
Per sexe:
Homes 11,49 227,0 -53,5 -19,1 -19,1
Dones 12,97 231,6 -64,5 -21,8 -21,8
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 29,51 79,1 -6,0 -7,0 -7,0
De 25 a 54 anys 10,42 300,5 -109,5 -26,7 -26,7
De 55 anys i més 12,95 79,0 -2,5 -3,0 -3,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,46 22.670,3 -23,0 -0,1 -0,1
Per sexe:
Homes 64,29 12.124,8 -14,3 -0,1 -0,1
Dones 52,94 10.545,5 -8,7 -0,1 -0,1
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 35,02 1.417,8 -2,8 -0,2 -0,2
De 25 a 54 anys 86,88 17.509,0 -164,5 -0,9 -0,9
De 55 anys i més 25,68 3.743,4 144,2 4,0 4,0
Ocupació 48,67 18.874,2 435,9 2,4 2,4
Per sexe:
Homes 54,53 10.284,0 235,5 2,3 2,3
Dones 43,12 8.590,2 200,4 2,4 2,4
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 22,29 902,6 73,7 8,9 8,9
De 25 a 54 anys 73,34 14.781,6 211,3 1,5 1,5
De 55 anys i més 21,88 3.190,0 150,9 5,0 5,0
Atur 16,74 3.796,1 -458,9 -10,8 -10,8
Per sexe:
Homes 15,18 1.840,7 -249,9 -12,0 -12,0
Dones 18,54 1.955,4 -209,1 -9,7 -9,7
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 36,34 515,2 -76,6 -12,9 -12,9
De 25 a 54 anys 15,58 2.727,4 -375,8 -12,1 -12,1
De 55 anys i més 14,78 553,4 -6,7 -1,2 -1,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.761,9 milers al primer trimestre del 2018, dada que es tradueix en un 0,3% per sota del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 60,97%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.303,3 milers de persones ocupades, un 3,3% més que al primer trimestre del 2017. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 458,7 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del -20,5%. La taxa d'atur és del 12,19%; per sexe, la dels homes és de l'11,49% i la de les dones del 12,97%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (29,51%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,46%, la d'ocupació del 48,67% i la d'atur del 16,74%.

Data de publicació: 26 d'abril del 2018. Propera actualització: 26 de juliol del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: