Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,28 3.792,4 24,5 0,6 0,2
Per sexe:
Homes 66,57 1.995,8 23,7 1,2 0,7
Dones 56,32 1.796,6 0,7 0,0 -0,4
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 42,78 283,4 18,2 6,9 3,8
De 25 a 54 anys 89,49 2.894,6 -6,7 -0,2 -0,8
De 55 anys i més 26,82 614,4 12,9 2,2 3,0
Ocupació 54,30 3.360,4 89,9 2,7 3,0
Per sexe:
Homes 59,31 1.778,1 49,0 2,8 3,1
Dones 49,60 1.582,4 40,9 2,7 3,0
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 31,04 205,7 21,2 11,5 8,1
De 25 a 54 anys 80,39 2.600,4 36,9 1,4 2,2
De 55 anys i més 24,20 554,4 31,8 6,1 5,5
Atur 11,39 432,0 -65,5 -13,2 -17,1
Per sexe:
Homes 10,91 217,8 -25,3 -10,4 -15,0
Dones 11,92 214,2 -40,2 -15,8 -19,0
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 27,44 77,8 -3,0 -3,7 -5,4
De 25 a 54 anys 10,16 294,2 -43,6 -12,9 -20,5
De 55 anys i més 9,77 60,0 -18,9 -23,9 -13,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,80 22.834,2 106,6 0,5 0,2
Per sexe:
Homes 64,62 12.202,2 43,9 0,4 0,1
Dones 53,29 10.631,9 62,5 0,6 0,3
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 37,04 1.507,0 30,2 2,0 0,9
De 25 a 54 anys 87,08 17.531,8 -68,1 -0,4 -0,7
De 55 anys i més 25,93 3.795,4 144,5 4,0 4,0
Ocupació 49,81 19.344,1 530,8 2,8 2,6
Per sexe:
Homes 55,75 10.528,3 271,4 2,6 2,5
Dones 44,19 8.815,7 259,3 3,0 2,7
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 24,19 984,3 91,3 10,2 9,6
De 25 a 54 anys 74,88 15.076,0 264,5 1,8 1,6
De 55 anys i més 22,44 3.283,7 174,9 5,6 5,3
Atur 15,28 3.490,1 -424,2 -10,8 -10,8
Per sexe:
Homes 13,72 1.673,9 -227,5 -12,0 -12,0
Dones 17,08 1.816,2 -196,7 -9,8 -9,7
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 34,68 522,6 -61,2 -10,5 -11,7
De 25 a 54 anys 14,01 2.455,8 -332,6 -11,9 -12,0
De 55 anys i més 13,48 511,6 -30,5 -5,6 -3,4
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.792,4 milers al segon trimestre del 2018, dada que es tradueix en un 0,6% per sobre del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,28%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.360,4 milers de persones ocupades, un 2,7% més que al segon trimestre del 2017. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 432 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del (−13,2%). La taxa d'atur és de l'11,39%; per sexe, la dels homes és del 10,91% i la de les dones de l'11,92%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (27,44%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,80%, la d'ocupació del 49,81% i la d'atur del 15,28%.

Data de publicació: 26 de juliol del 2018. Propera actualització: 25 d'octubre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: