Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Taxa (%) Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 62,07 4.061,8 136,7 3,5 2,8
Homes 66,52 2.106,9 53,8 2,6 2,4
Dones 57,89 1.954,9 82,9 4,4 3,2
De 16 a 24 anys 47,83 378,7 0,9 0,2 1,0
De 25 a 54 anys 88,91 2.874,3 50,4 1,8 1,0
De 55 anys i més 32,10 808,9 85,3 11,8 10,8
Ocupació 56,79 3.716,4 156,5 4,4 3,4
Homes 61,14 1.936,5 58,7 3,1 2,4
Dones 52,70 1.779,9 97,8 5,8 4,4
De 16 a 24 anys 37,97 300,6 20,0 7,1 7,6
De 25 a 54 anys 82,68 2.672,9 70,8 2,7 1,2
De 55 anys i més 29,48 742,9 65,8 9,7 10,1
Atur 8,50 345,4 -19,8 -5,4 -2,7
Homes 8,09 170,4 -4,9 -2,8 2,5
Dones 8,95 175,0 -14,9 -7,8 -7,6
De 16 a 24 anys 20,62 78,1 -19,0 -19,6 -18,5
De 25 a 54 anys 7,01 201,4 -20,3 -9,2 -2,0
De 55 anys i més 8,16 66,0 19,6 42,1 19,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 3r trimestre del 2023
Variació interanual
Taxa (%) Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 59,41 24.121,0 595,1 2,5 1,9
Homes 64,41 12.689,4 237,6 1,9 1,4
Dones 54,70 11.431,6 357,5 3,2 2,5
De 16 a 24 anys 40,54 1.862,3 121,1 7,0 4,3
De 25 a 54 anys 87,83 17.311,0 208,5 1,2 0,9
De 55 anys i més 30,36 4.947,7 265,5 5,7 4,9
Ocupació 52,38 21.265,9 720,1 3,5 2,7
Homes 57,80 11.387,7 272,6 2,5 2,1
Dones 47,27 9.878,2 447,5 4,7 3,5
De 16 a 24 anys 29,26 1.344,2 143,1 11,9 6,4
De 25 a 54 anys 78,69 15.510,0 357,1 2,4 1,8
De 55 anys i més 27,07 4.411,6 219,9 5,2 5,2
Atur 11,84 2.855,2 -125,0 -4,2 -3,6
Homes 10,26 1.301,8 -35,0 -2,6 -3,9
Dones 13,59 1.553,4 -90,0 -5,5 -3,4
De 16 a 24 anys 27,82 518,1 -21,9 -4,1 -0,5
De 25 a 54 anys 10,40 1.801,0 -148,7 -7,6 -6,0
De 55 anys i més 10,84 536,1 45,6 9,3 2,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2023. Propera actualització: 26 de gener de 2024 Calendari

Dades anuals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.