Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 3r trimestre del 2021
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,52 3.906,1 75,6 2,0 2,5
Homes 66,00 2.035,1 23,8 1,2 1,5
Dones 57,29 1.871,0 51,9 2,9 3,5
De 16 a 24 anys 43,25 314,1 2,4 0,8 6,6
De 25 a 54 anys 89,98 2.882,3 41,2 1,5 1,6
De 55 anys i més 29,33 709,7 32,0 4,7 4,5
Ocupació 54,80 3.479,4 155,5 4,7 2,7
Homes 59,35 1.830,0 64,6 3,7 2,3
Dones 50,51 1.649,4 90,9 5,8 3,1
De 16 a 24 anys 33,99 246,9 40,6 19,7 11,5
De 25 a 54 anys 80,88 2.591,0 84,8 3,4 1,5
De 55 anys i més 26,52 641,6 30,2 4,9 4,5
Atur 10,92 426,7 -79,9 -15,8 1,0
Homes 10,08 205,1 -40,8 -16,6 -4,9
Dones 11,84 221,6 -39,1 -15,0 6,8
De 16 a 24 anys 21,41 67,3 -38,2 -36,2 -3,6
De 25 a 54 anys 10,11 291,3 -43,5 -13,0 1,9
De 55 anys i més 9,60 68,2 1,8 2,7 3,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 3r trimestre del 2021
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 59,14 23.447,7 547,9 2,4 2,4
Homes 64,31 12.390,0 178,4 1,5 1,3
Dones 54,25 11.057,7 369,5 3,5 3,7
De 16 a 24 anys 38,79 1.682,5 143,8 9,3 7,7
De 25 a 54 anys 87,51 17.238,2 115,1 0,7 1,1
De 55 anys i més 28,99 4.527,0 289,0 6,8 6,1
Ocupació 50,52 20.031,0 854,1 4,5 2,5
Homes 55,96 10.782,5 328,3 3,1 1,7
Dones 45,38 9.248,5 525,9 6,0 3,5
De 16 a 24 anys 26,70 1.158,4 242,1 26,4 10,4
De 25 a 54 anys 76,02 14.975,3 441,2 3,0 1,5
De 55 anys i més 24,96 3.897,3 170,8 4,6 4,6
Atur 14,57 3.416,7 -306,2 -8,2 2,0
Homes 12,97 1.607,5 -149,9 -8,5 -0,8
Dones 16,36 1.809,2 -156,4 -8,0 4,7
De 16 a 24 anys 31,15 524,0 -98,3 -15,8 3,3
De 25 a 54 anys 13,13 2.262,9 -326,1 -12,6 -1,3
De 55 anys i més 13,91 629,7 118,2 23,1 16,9
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2021. Propera actualització: 27 de gener de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.