Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 4t trimestre del 2008
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 64,14 3.957,4 84,4 2,2 2,8
Per sexe:
Homes 72,56 2.213,6 16,1 0,7 2,0
Dones 55,91 1.743,8 68,3 4,1 3,9
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 58,36 405,2 11,8 3,0 -1,0
De 25 a 54 anys 87,30 3.069,3 50,3 1,7 2,8
De 55 anys i més 24,64 482,9 22,2 4,8 6,4
Ocupació 56,61 3.492,4 -129,0 -3,6 0,1
Per sexe:
Homes 63,61 1.940,5 -134,0 -6,5 -1,8
Dones 49,75 1.551,8 5,1 0,3 2,7
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 43,04 298,8 -40,9 -12,0 -8,8
De 25 a 54 anys 77,89 2.738,4 -104,2 -3,7 0,3
De 55 anys i més 23,23 455,2 16,1 3,7 6,5
Atur 11,75 465,0 213,4 84,8 41,2
Per sexe:
Homes 12,34 273,1 150,1 122,1 64,8
Dones 11,01 192,0 63,2 49,1 18,5
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 26,25 106,4 52,7 98,3 49,1
De 25 a 54 anys 10,78 330,9 154,6 87,6 43,6
De 55 anys i més 5,75 27,8 6,1 28,1 3,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 4t trimestre del 2008
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 60,35 23.262,1 602,2 2,7 2,9
Per sexe:
Homes 69,21 13.114,5 133,5 1,0 1,8
Dones 51,78 10.147,7 468,9 4,8 4,3
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 51,51 2.374,0 -33,5 -1,4 -1,1
De 25 a 54 anys 84,59 18.273,9 490,5 2,8 3,0
De 55 anys i més 21,20 2.614,2 145,3 5,9 6,1
Ocupació 52,03 20.055,3 -662,6 -3,2 -0,5
Per sexe:
Homes 60,24 11.414,9 -671,7 -5,6 -2,2
Dones 44,09 8.640,4 9,1 0,1 1,8
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 36,59 1.686,3 -271,9 -13,9 -8,8
De 25 a 54 anys 73,95 15.975,1 -459,4 -2,8 -0,2
De 55 anys i més 19,41 2.393,9 68,7 3,0 4,6
Atur 13,79 3.206,8 1.264,8 65,1 40,6
Per sexe:
Homes 12,96 1.699,6 805,2 90,0 59,7
Dones 14,85 1.507,2 459,6 43,9 25,2
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 28,97 687,7 238,4 53,1 33,7
De 25 a 54 anys 12,58 2.298,8 949,8 70,4 44,0
De 55 anys i més 8,43 220,3 76,6 53,3 31,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Data de publicació: 23 de gener del 2009. Sèries revisades el 26 de maig del 2014. Propera actualització: 26 de juliol del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: