Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 62,69 3.810,4 -39,3 -1,0 -1,6
Homes 67,79 2.004,4 -51,7 -2,5 -3,0
Dones 57,86 1.806,0 12,4 0,7 0,1
De 16 a 24 anys 45,94 285,3 -20,0 -6,6 -5,2
De 25 a 54 anys 90,37 2.995,8 -37,5 -1,2 -1,8
De 55 anys i més 24,71 529,3 18,3 3,6 2,0
Ocupació 50,02 3.040,0 99,4 3,4 2,2
Homes 53,99 1.596,4 35,2 2,3 0,8
Dones 46,25 1.443,6 64,1 4,6 3,6
De 16 a 24 anys 24,83 154,2 11,3 7,9 4,5
De 25 a 54 anys 73,92 2.450,3 70,6 3,0 1,7
De 55 anys i més 20,33 435,4 17,4 4,2 3,8
Atur 20,22 770,4 -138,6 -15,3 -13,3
Homes 20,35 408,0 -86,9 -17,6 -14,8
Dones 20,07 362,5 -51,8 -12,5 -11,5
De 16 a 24 anys 45,95 131,1 -31,3 -19,3 -13,9
De 25 a 54 anys 18,21 545,5 -108,2 -16,5 -14,2
De 55 anys i més 17,73 93,9 0,8 0,9 -6,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 59,63 22.975,9 -232,0 -1,0 -1,4
Homes 65,86 12.373,2 -154,4 -1,2 -1,9
Dones 53,71 10.602,7 -77,6 -0,7 -0,9
De 16 a 24 anys 39,11 1.582,4 -123,6 -7,2 -7,5
De 25 a 54 anys 87,44 18.279,2 -220,4 -1,2 -1,6
De 55 anys i més 22,94 3.114,3 112,0 3,7 3,1
Ocupació 45,04 17.353,0 192,4 1,1 0,3
Homes 50,25 9.441,0 107,8 1,2 0,2
Dones 40,08 7.912,1 84,7 1,1 0,5
De 16 a 24 anys 18,33 741,8 -9,2 -1,2 -3,0
De 25 a 54 anys 67,49 14.107,3 124,0 0,9 0,1
De 55 anys i més 18,44 2.503,9 77,6 3,2 2,8
Atur 24,47 5.622,9 -424,4 -7,0 -6,2
Homes 23,70 2.932,2 -262,2 -8,2 -7,7
Dones 25,38 2.690,7 -162,2 -5,7 -4,6
De 16 a 24 anys 53,12 840,6 -114,4 -12,0 -11,0
De 25 a 54 anys 22,82 4.171,8 -344,5 -7,6 -6,5
De 55 anys i més 19,60 610,4 34,3 6,0 4,1
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 24 de juliol de 2014. Propera actualització: 28 d'octubre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.