Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 4t trimestre del 2015
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 62,04 3.770,5 -34,1 -0,9 -0,6
Homes 67,60 1.993,5 -22,0 -1,1 -0,4
Dones 56,80 1.776,9 -12,1 -0,7 -0,8
De 16 a 24 anys 41,57 260,3 -14,9 -5,4 -4,2
De 25 a 54 anys 90,12 2.934,0 -44,6 -1,5 -1,7
De 55 anys i més 26,24 576,1 25,4 4,6 7,1
Ocupació 51,04 3.101,9 53,8 1,8 1,5
Homes 56,43 1.664,1 54,8 3,4 3,1
Dones 45,96 1.437,8 -1,0 -0,1 -0,1
De 16 a 24 anys 25,34 158,7 9,9 6,7 4,6
De 25 a 54 anys 75,74 2.465,8 15,4 0,6 0,6
De 55 anys i més 21,74 477,3 28,5 6,3 5,7
Atur 17,73 668,6 -87,9 -11,6 -9,1
Homes 16,53 329,4 -76,9 -18,9 -13,9
Dones 19,09 339,2 -11,1 -3,2 -3,5
De 16 a 24 anys 39,03 101,6 -24,8 -19,6 -14,0
De 25 a 54 anys 15,96 468,2 -60,0 -11,4 -11,7
De 55 anys i més 17,15 98,8 -3,1 -3,0 14,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 4t trimestre del 2015
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 59,43 22.873,7 -153,1 -0,7 -0,1
Homes 65,37 12.250,9 -131,1 -1,1 -0,3
Dones 53,79 10.622,8 -22,1 -0,2 0,1
De 16 a 24 anys 37,19 1.486,8 -84,0 -5,3 -2,9
De 25 a 54 anys 87,34 17.929,9 -306,2 -1,7 -1,1
De 55 anys i més 24,76 3.456,9 236,9 7,4 6,7
Ocupació 47,01 18.094,2 525,1 3,0 3,0
Homes 52,63 9.863,3 305,0 3,2 3,4
Dones 41,68 8.230,8 220,0 2,7 2,6
De 16 a 24 anys 19,99 799,3 42,3 5,6 7,2
De 25 a 54 anys 70,38 14.447,8 241,7 1,7 1,8
De 55 anys i més 20,39 2.847,1 241,1 9,3 8,5
Atur 20,90 4.779,5 -678,2 -12,4 -9,9
Homes 19,49 2.387,6 -436,1 -15,4 -12,2
Dones 22,52 2.391,9 -242,1 -9,2 -7,3
De 16 a 24 anys 46,24 687,6 -126,1 -15,5 -11,7
De 25 a 54 anys 19,42 3.482,2 -547,8 -13,6 -10,8
De 55 anys i més 17,64 609,8 -4,2 -0,7 -1,0
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 28 de gener de 2016. Propera actualització: 27 d'octubre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.