Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 1r trimestre del 2023
Variació interanual
Taxa (%) Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 60,65 3.928,5 77,0 2,0 2,0
Homes 64,79 2.031,4 39,8 2,0 2,0
Dones 56,76 1.897,0 37,2 2,0 2,0
De 16 a 24 anys 41,91 327,2 16,1 5,2 5,2
De 25 a 54 anys 88,33 2.832,3 -7,4 -0,3 -0,3
De 55 anys i més 30,88 769,0 68,3 9,8 9,8
Ocupació 54,36 3.521,3 64,0 1,9 1,9
Homes 58,28 1.827,3 28,2 1,6 1,6
Dones 50,69 1.694,0 35,8 2,2 2,2
De 16 a 24 anys 32,66 255,0 22,7 9,8 9,8
De 25 a 54 anys 80,09 2.568,2 -22,0 -0,8 -0,8
De 55 anys i més 28,04 698,1 63,4 10,0 10,0
Atur 10,37 407,2 13,0 3,3 3,3
Homes 10,05 204,1 11,7 6,1 6,1
Dones 10,70 203,0 1,3 0,7 0,7
De 16 a 24 anys 22,08 72,2 -6,6 -8,3 -8,3
De 25 a 54 anys 9,32 264,1 14,6 5,8 5,8
De 55 anys i més 9,22 70,9 5,0 7,5 7,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 1r trimestre del 2023
Variació interanual
Taxa (%) Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,55 23.580,5 321,1 1,4 1,4
Homes 63,18 12.354,3 85,7 0,7 0,7
Dones 54,18 11.226,2 235,3 2,1 2,1
De 16 a 24 anys 34,86 1.580,0 59,0 3,9 3,9
De 25 a 54 anys 87,62 17.210,3 63,8 0,4 0,4
De 55 anys i més 29,75 4.790,2 198,3 4,3 4,3
Ocupació 50,78 20.452,8 368,0 1,8 1,8
Homes 55,87 10.924,9 133,6 1,2 1,2
Dones 45,99 9.527,8 234,4 2,5 2,5
De 16 a 24 anys 24,39 1.105,5 43,6 4,1 4,1
De 25 a 54 anys 76,99 15.122,0 128,1 0,9 0,9
De 55 anys i més 26,24 4.225,3 196,3 4,9 4,9
Atur 13,26 3.127,8 -47,0 -1,5 -1,5
Homes 11,57 1.429,4 -47,9 -3,2 -3,2
Dones 15,13 1.698,4 0,9 0,1 0,1
De 16 a 24 anys 30,03 474,5 15,5 3,4 3,4
De 25 a 54 anys 12,13 2.088,4 -64,4 -3,0 -3,0
De 55 anys i més 11,79 564,9 2,0 0,3 0,3
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2023. Propera actualització: 27 de juliol de 2023 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.