Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

Codi: 07 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

Finalitat: Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits territorials.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/071001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits territorials, a partir de la informació administrativa disponible.

Referència temporal: 2014

Desagregació territorial: serveis territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Estadística d'atenció a la víctima

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística d'atenció a la víctima 2014 (XLS)

Estadística d'atenció a la víctima 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.