Saltar al contingut principal

Estadística de l'onomàstica

Codi: 01 09 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 09. Onomàstica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: L'Estadística de l'onomàstica proporciona la informació relativa als noms i cognoms de la població i als noms dels nadons. Les dades sobre els noms i cognoms de la població s'obtenen de l'explotació estadística del Padró municipal d'habitants. Les dades sobre els noms dels nounats s'obtenen de la informació derivada de la butlleta estadística de part.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: nascuts vius, persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010901

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.