Saltar al contingut principal

Indicadors de fires

Codi: 02 03 12PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.015 €

Ressenya: Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes. Durant el darrer trimestre de l'any 2018 es publiquen les dades de les dates de celebració de les activitats firals de l'any següent, així com també altres indicadors corresponents a les darreres edicions de la fira 2016-2017-2018.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: superfície neta d'exposició contractada, expositors directes i visitants de les fires catalanes; dates de celebració de les activitats firals de l'any següent

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/020312

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.