Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Província
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Barcelona 53,4
Girona 51,9
Lleida 55,2
Tarragona 50,0
Total 53,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.