Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
De 16 a 24 anys 154,5
De 25 a 34 anys 565,6
De 35 a 44 anys 818,6
De 45 a 54 anys 911,1
De 55 anys i més 597,9
Total 3.047,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles