Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 2020
    Valor
Cap ocupat 990,5
Un ocupat 1.022,2
Dos ocupats 872,3
Tres ocupats i més 176,5
Total 3.061,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.