Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assal. amb contr. temporal que hi habiten
Catalunya. 2020
    Valor
Cap assalariat temporal 2.571,4
Un assalariat temporal 435,1
Dos assalariats temporals 48,9
Tres assalariats temporals i més 6,1
Total 3.061,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.