Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 2020
    Valor
Cap assalariat 1.202,5
Un assalariat 1.055,6
Dos assalariats 683,0
Tres assalariats i més 120,4
Total 3.061,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.