Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Cap ocupat 1.006,2
Un ocupat 980,9
Dos ocupats 902,2
Tres ocupats i més 183,4
Total 3.072,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.