Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Cap assalariat 1.236,3
Un assalariat 989,9
Dos assalariats 717,1
Tres assalariats i més 129,4
Total 3.072,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.