Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 120,9 60,6 181,5
Educació secundària 1a. etapa 460,8 381,0 841,8
Educació secundària 2a. etapa 371,2 294,5 665,8
Educació superior 730,5 647,8 1.378,3
Total 1.683,5 1.383,9 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles