Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 125,6 1.144,0 1.091,6 2.361,1
No assalariats 28,4 241,1 207,8 477,3
Total 153,9 1.385,1 1.299,4 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles