Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 7,4 37,8 45,2
Indústria 31,2 509,1 540,3
Construcció 9,3 168,2 177,5
Serveis 106,0 1.969,4 2.075,4
Total 153,9 2.684,5 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles