Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat
Catalunya. 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 8,1
De 20 a 24 anys 43,1
De 25 a 54 anys 78,1
De 55 anys i més 25,8
Total 52,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.