Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits
Catalunya. 2020
    Valor
Ocasionalment 99,3
Més de la meitat dels dies que ha treballat 148,1
Cap dia 3.058,3
No ho sap 30,0
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.