Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari
Catalunya. 2020
    Valor
Continuada 1.905,9
Partida 879,1
No ho sap 24,4
Total 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.