Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons hagin estat contractats per ETT
Catalunya. 2020
    Valor
145,5
No 2.613,7
No ho sap 50,1
Total 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.