Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment
Catalunya. 2020
    Valor
D'1 a 5 treballadors 368,0
De 6 a 10 treballadors 212,6
D'11 a 19 treballadors 250,1
De 20 a 49 treballadors 367,7
De 50 a 249 treballadors 478,6
250 i més treballadors 443,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 101,9
No ho sap, però més de 10 treballadors 292,0
No ho sap 294,7
Total 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.