Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 2020
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
D'1 a 5 treballadors 98,9 85,7 183,4 368,0
De 6 a 10 treballadors 60,7 75,2 76,7 212,6
D'11 a 19 treballadors 50,6 71,4 128,1 250,1
De 20 a 49 treballadors 105,5 109,7 152,5 367,7
De 50 a 249 treballadors 94,7 149,0 235,0 478,6
250 i més treballadors 105,0 132,7 206,1 443,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 34,6 27,8 39,5 101,9
No ho sap, però més de 10 treballadors 99,9 72,6 119,5 292,0
No ho sap 95,9 89,8 109,0 294,7
Total 745,7 813,8 1.249,8 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.