Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
De 16 a 24 anys 168,1
De 25 a 34 anys 525,1
De 35 a 44 anys 739,0
De 45 a 54 anys 854,1
De 55 anys i més 590,2
Total 2.876,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles