Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 10,0
De 25 a 54 anys 9,9
De 55 anys i més 6,7
Total 9,6
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles