Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Persona principal 13,1
Persona no principal 13,1
Total 13,1
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles