Skip to main content
Total Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 235.981.527 246.765.880 261.687.463
Variació existències productes acabats i en curs 155.440 -81.721 181.500
Treballs realitzats per a l'actiu 568.057 711.743 725.389
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.977.145 5.393.506 5.219.741
Consum de mercaderies 109.923.021 114.189.688 121.805.545
Treballs realitzats per altres empreses 14.885.275 15.902.752 16.175.951
Valor de la producció 116.873.874 122.696.968 129.832.596
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.042.055 13.380.645 13.783.307
Despeses en serveis exteriors 39.529.792 41.907.571 43.929.010
Valor afegit brut a preus de mercat 64.302.027 67.408.753 72.120.280
Impostos sobre la producció i els productes 1.276.231 1.400.236 1.550.836
Subvencions a l'explotació 2.675.734 2.731.611 2.860.733
Valor afegit brut a cost de factors 65.701.530 68.740.127 73.430.178
Despeses de personal 41.463.451 44.138.335 47.622.256
Excedent brut d'explotació 24.238.078 24.601.792 25.807.922
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 15.706.012 17.383.979 18.566.762
Variació existències productes acabats i en curs -73.611 16.114 19.648
Treballs realitzats per a l'actiu 2.854 4.035 4.042
Ingressos accessoris i altres de gestió 459.483 511.432 556.874
Consum de mercaderies 11.315.758 12.960.855 13.883.804
Treballs realitzats per altres empreses 221.525 247.403 292.442
Valor de la producció 4.557.455 4.707.301 4.971.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 949.483 884.963 1.053.786
Despeses en serveis exteriors 1.399.801 1.537.894 1.476.871
Valor afegit brut a preus de mercat 2.208.172 2.284.444 2.440.423
Impostos sobre la producció i els productes 31.158 32.123 34.721
Subvencions a l'explotació 4.628 5.015 2.903
Valor afegit brut a cost de factors 2.181.641 2.257.335 2.408.605
Despeses de personal 1.300.733 1.394.973 1.474.975
Excedent brut d'explotació 880.908 862.363 933.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 88.844.987 90.540.366 96.001.223
Variació existències productes acabats i en curs 112.253 100.814 144.110
Treballs realitzats per a l'actiu 89.599 65.340 41.829
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.368.921 1.508.347 1.366.187
Consum de mercaderies 64.853.203 65.583.918 69.641.173
Treballs realitzats per altres empreses 1.402.639 1.402.249 1.344.501
Valor de la producció 24.159.919 25.228.699 26.567.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.591.841 1.637.640 1.828.206
Despeses en serveis exteriors 10.196.742 10.681.418 11.044.773
Valor afegit brut a preus de mercat 12.371.336 12.909.641 13.694.697
Impostos sobre la producció i els productes 151.549 147.931 206.038
Subvencions a l'explotació 62.661 49.359 43.248
Valor afegit brut a cost de factors 12.282.448 12.811.069 13.531.907
Despeses de personal 7.860.606 8.357.464 8.984.202
Excedent brut d'explotació 4.421.842 4.453.605 4.547.706
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 39.360.517 40.467.603 42.788.489
Variació existències productes acabats i en curs 38.429 13.006 24.410
Treballs realitzats per a l'actiu 26.920 31.921 31.783
Ingressos accessoris i altres de gestió 721.664 786.962 885.342
Consum de mercaderies 27.201.505 27.963.265 29.607.788
Treballs realitzats per altres empreses 157.871 189.756 198.911
Valor de la producció 12.788.154 13.146.471 13.923.326
Consum de primeres matèries i altres proveïments 242.678 268.488 245.912
Despeses en serveis exteriors 4.628.158 4.896.333 5.111.053
Valor afegit brut a preus de mercat 7.917.319 7.981.650 8.566.361
Impostos sobre la producció i els productes 125.442 122.419 126.223
Subvencions a l'explotació 15.064 17.290 13.005
Valor afegit brut a cost de factors 7.806.940 7.876.520 8.453.143
Despeses de personal 5.183.456 5.330.647 5.628.168
Excedent brut d'explotació 2.623.485 2.545.873 2.824.975
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 22.404.402 22.590.390 23.327.563
Variació existències productes acabats i en curs 1.779 63 14.400
Treballs realitzats per a l'actiu 18.193 13.891 17.498
Ingressos accessoris i altres de gestió 423.995 392.320 561.066
Consum de mercaderies 328.617 203.851 314.388
Treballs realitzats per altres empreses 6.831.260 6.503.039 6.739.627
Valor de la producció 15.688.492 16.289.775 16.866.511
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.757.235 2.458.283 2.559.986
Despeses en serveis exteriors 5.354.035 5.561.082 5.801.529
Valor afegit brut a preus de mercat 7.577.222 8.270.410 8.504.996
Impostos sobre la producció i els productes 91.585 108.590 136.581
Subvencions a l'explotació 869.251 736.096 919.682
Valor afegit brut a cost de factors 8.354.888 8.897.915 9.288.098
Despeses de personal 4.706.430 4.995.161 5.193.964
Excedent brut d'explotació 3.648.459 3.902.755 4.094.134
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hostaleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 12.994.321 13.904.771 14.202.679
Variació existències productes acabats i en curs 10.628 6.055 7.495
Treballs realitzats per a l'actiu 1.904 2.254 23.487
Ingressos accessoris i altres de gestió 219.389 284.577 242.844
Consum de mercaderies 105.249 99.155 253.336
Treballs realitzats per altres empreses 280.746 234.631 234.886
Valor de la producció 12.840.247 13.863.869 13.988.284
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.992.620 4.189.877 4.110.146
Despeses en serveis exteriors 3.178.858 3.530.410 3.526.857
Valor afegit brut a preus de mercat 5.668.768 6.143.582 6.351.281
Impostos sobre la producció i els productes 126.668 145.899 136.816
Subvencions a l'explotació 19.144 31.070 16.391
Valor afegit brut a cost de factors 5.561.244 6.028.753 6.230.857
Despeses de personal 3.892.455 4.278.759 4.510.329
Excedent brut d'explotació 1.668.789 1.749.994 1.720.528
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Informació i comunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 13.897.683 14.984.641 16.079.704
Variació existències productes acabats i en curs 81.066 -63.215 10.564
Treballs realitzats per a l'actiu 207.307 256.101 249.699
Ingressos accessoris i altres de gestió 243.409 227.151 272.340
Consum de mercaderies 1.529.552 1.605.048 1.786.730
Treballs realitzats per altres empreses 2.053.735 2.539.328 2.575.872
Valor de la producció 10.846.178 11.260.302 12.249.705
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.147.976 1.203.370 1.344.601
Despeses en serveis exteriors 3.777.633 3.953.887 4.185.928
Valor afegit brut a preus de mercat 5.920.569 6.103.044 6.719.176
Impostos sobre la producció i els productes 102.956 105.017 105.358
Subvencions a l'explotació 352.827 780.517 643.955
Valor afegit brut a cost de factors 6.170.440 6.778.543 7.257.773
Despeses de personal 3.911.578 4.127.739 4.599.881
Excedent brut d'explotació 2.258.862 2.650.804 2.657.892
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Variació existències productes acabats i en curs -75.751 -211.993 -84.795
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386 85.034 32.918
Ingressos accessoris i altres de gestió 251.403 557.847 303.055
Consum de mercaderies 292.064 1.036.792 577.462
Treballs realitzats per altres empreses 170.328 231.413 193.693
Valor de la producció 5.811.238 5.927.746 6.757.373
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312 196.221 63.872
Despeses en serveis exteriors 1.783.396 2.101.455 2.065.059
Valor afegit brut a preus de mercat 3.848.530 3.630.071 4.628.441
Impostos sobre la producció i els productes 375.232 400.515 429.988
Subvencions a l'explotació 71.096 24.676 24.081
Valor afegit brut a cost de factors 3.544.395 3.254.233 4.222.534
Despeses de personal 982.525 1.164.167 1.273.221
Excedent brut d'explotació 2.561.870 2.090.066 2.949.313
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats professionals, científiques i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 16.957.707 18.510.846 19.720.866
Variació existències productes acabats i en curs 34.419 30.193 17.539
Treballs realitzats per a l'actiu 124.525 196.100 251.812
Ingressos accessoris i altres de gestió 556.728 557.772 528.657
Consum de mercaderies 1.766.550 1.917.736 2.395.554
Treballs realitzats per altres empreses 1.700.394 2.269.678 2.097.655
Valor de la producció 14.206.436 15.107.497 16.025.665
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.159.323 1.180.778 1.163.948
Despeses en serveis exteriors 4.829.067 5.073.939 5.639.062
Valor afegit brut a preus de mercat 8.218.045 8.852.781 9.222.655
Impostos sobre la producció i els productes 71.512 79.606 74.864
Subvencions a l'explotació 828.640 623.541 647.810
Valor afegit brut a cost de factors 8.975.173 9.396.715 9.795.602
Despeses de personal 5.944.133 6.245.464 7.056.197
Excedent brut d'explotació 3.031.040 3.151.252 2.739.405
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i serveis auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 14.075.789 15.042.411 16.608.407
Variació existències productes acabats i en curs 19.071 23.578 8.069
Treballs realitzats per a l'actiu 28.942 42.160 46.601
Ingressos accessoris i altres de gestió 348.794 308.660 269.687
Consum de mercaderies 2.078.533 2.012.028 2.751.316
Treballs realitzats per altres empreses 1.633.009 1.755.659 1.594.383
Valor de la producció 10.761.055 11.649.121 12.587.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments 804.611 1.062.127 1.170.332
Despeses en serveis exteriors 2.636.851 2.787.120 3.066.347
Valor afegit brut a preus de mercat 7.319.593 7.799.874 8.350.385
Impostos sobre la producció i els productes 40.633 61.122 62.294
Subvencions a l'explotació 215.800 143.742 197.162
Valor afegit brut a cost de factors 7.494.760 7.882.494 8.485.253
Despeses de personal 5.516.380 6.011.690 6.457.067
Excedent brut d'explotació 1.978.380 1.870.804 2.028.186
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.016.967 4.762.882 5.344.406
Variació existències productes acabats i en curs 3.715 2.445 15.320
Treballs realitzats per a l'actiu 3.916 6.757 7.928
Ingressos accessoris i altres de gestió 337.462 234.123 214.957
Consum de mercaderies 220.972 600.822 381.557
Treballs realitzats per altres empreses 330.066 448.034 825.281
Valor de la producció 3.811.022 3.957.350 4.375.774
Consum de primeres matèries i altres proveïments 97.829 129.110 118.802
Despeses en serveis exteriors 1.348.351 1.404.032 1.550.396
Valor afegit brut a preus de mercat 2.364.842 2.424.208 2.706.576
Impostos sobre la producció i els productes 149.620 183.130 231.034
Subvencions a l'explotació 231.834 311.123 334.741
Valor afegit brut a cost de factors 2.447.056 2.552.201 2.810.282
Despeses de personal 1.549.126 1.577.666 1.830.539
Excedent brut d'explotació 897.930 974.535 979.743
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres serveis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.686.550 1.812.928 1.770.014
Variació existències productes acabats i en curs 3.441 1.221 4.739
Treballs realitzats per a l'actiu 2.512 8.151 17.792
Ingressos accessoris i altres de gestió 45.896 24.317 18.731
Consum de mercaderies 231.017 206.218 212.438
Treballs realitzats per altres empreses 103.703 81.562 78.700
Valor de la producció 1.403.678 1.558.837 1.520.138
Consum de primeres matèries i altres proveïments 119.146 169.786 123.716
Despeses en serveis exteriors 396.900 380.001 461.133
Valor afegit brut a preus de mercat 887.632 1.009.050 935.289
Impostos sobre la producció i els productes 9.876 13.884 6.919
Subvencions a l'explotació 4.788 9.182 17.754
Valor afegit brut a cost de factors 882.544 1.004.348 946.124
Despeses de personal 616.029 654.605 613.714
Excedent brut d'explotació 266.515 349.743 332.410
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç