Skip to main content

Índex de taules: Macromagnituds. Per branques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Variació existències productes acabats i en curs -83.557 8.506 12.767
Treballs realitzats per a l'actiu 1.065 303 1.186
Ingressos accessoris i altres de gestió 404.098 437.185 453.142
Consum de mercaderies 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Treballs realitzats per altres empreses 77.001 83.907 93.609
Valor de la producció 2.229.166 2.278.604 2.436.312
Consum de primeres matèries i altres proveïments 186.942 80.699 160.919
Despeses en serveis exteriors 897.307 995.220 947.591
Valor afegit brut a preus de mercat 1.144.917 1.202.685 1.327.801
Impostos sobre la producció i els productes 18.300 17.979 19.995
Subvencions a l'explotació 4.196 4.466 2.374
Valor afegit brut a cost de factors 1.130.813 1.189.171 1.310.179
Despeses de personal 559.218 603.860 667.730
Excedent brut d'explotació 571.595 585.311 642.449
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Variació existències productes acabats i en curs 5.056 6.019 892
Treballs realitzats per a l'actiu 287 976 965
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.715 25.891 37.094
Consum de mercaderies 49.575 70.100 42.280
Treballs realitzats per altres empreses 56.875 72.433 106.569
Valor de la producció 1.576.366 1.581.609 1.656.815
Consum de primeres matèries i altres proveïments 756.333 752.175 825.992
Despeses en serveis exteriors 238.529 238.454 225.166
Valor afegit brut a preus de mercat 581.505 590.980 605.656
Impostos sobre la producció i els productes 6.692 9.037 8.285
Subvencions a l'explotació 142 296 720
Valor afegit brut a cost de factors 574.955 582.240 598.091
Despeses de personal 453.099 468.533 465.919
Excedent brut d'explotació 121.856 113.707 132.172
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Variació existències productes acabats i en curs 3.650 -46 4.300
Treballs realitzats per a l'actiu 1.502 2.509 1.879
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.733 44.037 60.765
Consum de mercaderies 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Treballs realitzats per altres empreses 83.003 87.413 87.591
Valor de la producció 587.927 666.960 669.786
Consum de primeres matèries i altres proveïments -20.459 19.338 30.387
Despeses en serveis exteriors 212.581 245.611 234.932
Valor afegit brut a preus de mercat 395.805 402.012 404.466
Impostos sobre la producció i els productes 4.811 3.807 4.535
Subvencions a l'explotació 198 192 -246
Valor afegit brut a cost de factors 391.192 398.396 399.685
Despeses de personal 238.182 267.090 277.739
Excedent brut d'explotació 153.010 131.306 121.945
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Variació existències productes acabats i en curs 1.241 1.635 1.688
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 248 12
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.937 4.318 5.874
Consum de mercaderies 486.363 559.275 597.378
Treballs realitzats per altres empreses 4.645 3.649 4.672
Valor de la producció 163.996 180.127 208.168
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.667 32.752 36.487
Despeses en serveis exteriors 51.384 58.609 69.182
Valor afegit brut a preus de mercat 85.945 88.766 102.499
Impostos sobre la producció i els productes 1.354 1.300 1.905
Subvencions a l'explotació 91 62 56
Valor afegit brut a cost de factors 84.682 87.528 100.649
Despeses de personal 50.234 55.489 63.586
Excedent brut d'explotació 34.448 32.039 37.063
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris comerç Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.843.280 1.830.607 2.056.443
Variació existències productes acabats i en curs 1.409 1.793 158
Treballs realitzats per a l'actiu 442 338 1.159
Ingressos accessoris i altres de gestió 68.963 85.815 105.051
Consum de mercaderies 36.956 28.243 28.353
Treballs realitzats per altres empreses 115.870 110.480 49.675
Valor de la producció 1.761.268 1.779.829 2.084.782
Consum de primeres matèries i altres proveïments 192.263 154.736 366.659
Despeses en serveis exteriors 544.850 605.822 609.834
Valor afegit brut a preus de mercat 1.024.156 1.019.272 1.108.289
Impostos sobre la producció i els productes 7.736 3.383 9.901
Subvencions a l'explotació 1.382 1.809 756
Valor afegit brut a cost de factors 1.017.801 1.017.697 1.099.144
Despeses de personal 461.643 497.452 542.865
Excedent brut d'explotació 556.158 520.245 556.279
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs matèries agràries i animals vius Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.169.031 3.797.563 3.870.753
Variació existències productes acabats i en curs 3.707 9.506 -3.873
Treballs realitzats per a l'actiu 9.639 9.931 1.379
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.831 16.321 23.908
Consum de mercaderies 3.504.683 3.247.033 3.227.817
Treballs realitzats per altres empreses 71.972 51.313 66.314
Valor de la producció 624.554 534.973 598.036
Consum de primeres matèries i altres proveïments 98.397 84.661 106.708
Despeses en serveis exteriors 241.414 201.608 224.832
Valor afegit brut a preus de mercat 284.744 248.704 266.495
Impostos sobre la producció i els productes 3.739 3.011 4.169
Subvencions a l'explotació 7.326 3.218 4.815
Valor afegit brut a cost de factors 288.330 248.912 267.142
Despeses de personal 142.232 142.508 159.032
Excedent brut d'explotació 146.099 106.404 108.110
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 20.895.460 20.798.676 21.020.201
Variació existències productes acabats i en curs 28.343 14.090 44.883
Treballs realitzats per a l'actiu 1.539 1.851 2.880
Ingressos accessoris i altres de gestió 228.494 251.354 271.854
Consum de mercaderies 15.845.244 15.718.064 15.812.279
Treballs realitzats per altres empreses 271.091 216.706 270.631
Valor de la producció 5.037.501 5.131.201 5.256.909
Consum de primeres matèries i altres proveïments 515.686 528.209 485.041
Despeses en serveis exteriors 2.294.700 2.296.499 2.468.839
Valor afegit brut a preus de mercat 2.227.115 2.306.493 2.303.029
Impostos sobre la producció i els productes 31.949 27.759 30.268
Subvencions a l'explotació 36.745 31.104 22.888
Valor afegit brut a cost de factors 2.231.912 2.309.838 2.295.649
Despeses de personal 1.378.036 1.431.613 1.538.326
Excedent brut d'explotació 853.876 878.226 757.323
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 22.610.497 24.923.823 25.467.676
Variació existències productes acabats i en curs 21.700 26.047 40.682
Treballs realitzats per a l'actiu 52.420 19.366 18.755
Ingressos accessoris i altres de gestió 560.577 664.428 608.800
Consum de mercaderies 15.065.105 16.515.388 16.626.830
Treballs realitzats per altres empreses 339.708 381.245 317.586
Valor de la producció 7.840.381 8.737.030 9.191.497
Consum de primeres matèries i altres proveïments 433.969 479.451 441.722
Despeses en serveis exteriors 3.738.977 4.236.863 4.309.541
Valor afegit brut a preus de mercat 3.667.435 4.020.716 4.440.234
Impostos sobre la producció i els productes 43.015 53.693 56.459
Subvencions a l'explotació 10.275 6.837 5.366
Valor afegit brut a cost de factors 3.634.696 3.973.861 4.389.140
Despeses de personal 2.462.897 2.708.834 2.921.815
Excedent brut d'explotació 1.171.799 1.265.027 1.467.325
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs equips per a les TIC Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.208.733 5.781.120 5.808.352
Variació existències productes acabats i en curs 2.340 9.494 4.905
Treballs realitzats per a l'actiu 1.889 6.694 3.619
Ingressos accessoris i altres de gestió 163.953 198.186 43.584
Consum de mercaderies 4.182.089 4.640.037 4.678.852
Treballs realitzats per altres empreses 76.229 86.403 76.660
Valor de la producció 1.118.598 1.269.052 1.104.949
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.640 32.978 19.969
Despeses en serveis exteriors 400.343 453.573 374.542
Valor afegit brut a preus de mercat 691.614 782.501 710.438
Impostos sobre la producció i els productes 4.782 5.864 5.076
Subvencions a l'explotació 1.972 1.756 918
Valor afegit brut a cost de factors 688.804 778.394 706.280
Despeses de personal 628.862 694.135 749.483
Excedent brut d'explotació 59.942 84.259 -43.203
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altra maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.900.189 8.796.522 9.515.312
Variació existències productes acabats i en curs 54.110 26.200 -977
Treballs realitzats per a l'actiu 18.410 20.055 4.227
Ingressos accessoris i altres de gestió 149.826 137.126 158.732
Consum de mercaderies 6.029.096 5.894.633 6.480.016
Treballs realitzats per altres empreses 166.972 202.590 145.143
Valor de la producció 2.926.468 2.882.680 3.052.134
Consum de primeres matèries i altres proveïments 107.859 106.186 139.914
Despeses en serveis exteriors 1.010.187 953.809 1.010.165
Valor afegit brut a preus de mercat 1.808.423 1.822.685 1.902.055
Impostos sobre la producció i els productes 13.393 13.594 17.978
Subvencions a l'explotació 1.307 961 3.947
Valor afegit brut a cost de factors 1.796.338 1.810.052 1.888.024
Despeses de personal 1.205.556 1.236.412 1.297.362
Excedent brut d'explotació 590.782 573.641 590.663
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç engròs especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 24.903.401 24.254.640 27.938.813
Variació existències productes acabats i en curs -191 11.192 57.081
Treballs realitzats per a l'actiu 4.986 7.106 8.405
Ingressos accessoris i altres de gestió 177.625 153.240 152.200
Consum de mercaderies 19.964.661 19.290.345 22.554.909
Treballs realitzats per altres empreses 355.349 347.552 412.698
Valor de la producció 4.765.810 4.788.280 5.188.892
Consum de primeres matèries i altres proveïments 209.616 242.881 265.304
Despeses en serveis exteriors 1.923.807 1.883.872 2.001.662
Valor afegit brut a preus de mercat 2.632.387 2.661.527 2.921.926
Impostos sobre la producció i els productes 46.364 40.154 81.261
Subvencions a l'explotació 3.652 3.667 4.552
Valor afegit brut a cost de factors 2.589.675 2.625.040 2.845.218
Despeses de personal 1.550.645 1.616.716 1.744.141
Excedent brut d'explotació 1.039.030 1.008.324 1.101.076
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Variació existències productes acabats i en curs 835 2.492 1.252
Treballs realitzats per a l'actiu 273 ~ 1.404
Ingressos accessoris i altres de gestió 651 1.879 2.058
Consum de mercaderies 225.368 250.175 232.116
Treballs realitzats per altres empreses 5.448 5.959 5.793
Valor de la producció 85.337 105.653 90.478
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.411 8.538 2.889
Despeses en serveis exteriors 42.464 49.373 45.358
Valor afegit brut a preus de mercat 35.462 47.742 42.231
Impostos sobre la producció i els productes 571 473 926
Subvencions a l'explotació 2 6 5
Valor afegit brut a cost de factors 34.893 47.275 41.310
Despeses de personal 30.736 29.796 31.178
Excedent brut d'explotació 4.157 17.479 10.132
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 14.253.695 14.672.301 15.472.421
Variació existències productes acabats i en curs 1.224 -4.467 869
Treballs realitzats per a l'actiu 13.977 14.657 14.077
Ingressos accessoris i altres de gestió 434.550 507.774 570.543
Consum de mercaderies 10.813.141 11.117.205 11.492.833
Treballs realitzats per altres empreses 27.416 28.164 28.303
Valor de la producció 3.862.889 4.044.896 4.536.773
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.634 43.742 29.039
Despeses en serveis exteriors 1.350.848 1.469.173 1.608.430
Valor afegit brut a preus de mercat 2.480.407 2.531.981 2.899.303
Impostos sobre la producció i els productes 46.174 43.635 46.754
Subvencions a l'explotació 4.537 3.765 3.157
Valor afegit brut a cost de factors 2.438.769 2.492.111 2.855.706
Despeses de personal 1.672.255 1.747.762 1.932.344
Excedent brut d'explotació 766.514 744.350 923.362
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.534.122 5.231.605 5.424.284
Variació existències productes acabats i en curs 1.547 -78 1.546
Treballs realitzats per a l'actiu 465 339 464
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.053 18.681 13.839
Consum de mercaderies 3.052.256 3.683.535 3.874.227
Treballs realitzats per altres empreses 14.783 17.183 19.421
Valor de la producció 1.485.148 1.549.829 1.546.484
Consum de primeres matèries i altres proveïments 93.646 94.102 76.210
Despeses en serveis exteriors 418.064 413.693 416.354
Valor afegit brut a preus de mercat 973.438 1.042.034 1.053.920
Impostos sobre la producció i els productes 10.677 15.399 13.301
Subvencions a l'explotació 1.294 3.014 904
Valor afegit brut a cost de factors 964.055 1.029.649 1.041.523
Despeses de personal 648.015 693.311 701.125
Excedent brut d'explotació 316.040 336.338 340.398
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Variació existències productes acabats i en curs 1.035 407 7.777
Treballs realitzats per a l'actiu 434 254 285
Ingressos accessoris i altres de gestió 39.092 41.145 43.759
Consum de mercaderies 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Treballs realitzats per altres empreses 5.407 6.301 5.289
Valor de la producció 421.144 413.371 480.509
Consum de primeres matèries i altres proveïments 17.589 17.910 19.790
Despeses en serveis exteriors 151.934 150.706 164.602
Valor afegit brut a preus de mercat 251.621 244.755 296.117
Impostos sobre la producció i els productes 4.323 4.661 6.455
Subvencions a l'explotació 295 921 222
Valor afegit brut a cost de factors 247.594 241.015 289.884
Despeses de personal 168.717 157.490 168.170
Excedent brut d'explotació 78.877 83.525 121.715
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 16.082.104 16.045.152 16.432.593
Variació existències productes acabats i en curs 29.780 14.721 10.545
Treballs realitzats per a l'actiu 2.476 3.904 4.168
Ingressos accessoris i altres de gestió 186.910 172.161 191.732
Consum de mercaderies 9.991.306 9.832.419 10.060.909
Treballs realitzats per altres empreses 96.548 117.498 128.588
Valor de la producció 6.213.417 6.286.021 6.449.543
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.584 99.802 108.110
Despeses en serveis exteriors 2.328.915 2.426.339 2.464.103
Valor afegit brut a preus de mercat 3.805.918 3.759.881 3.877.329
Impostos sobre la producció i els productes 58.917 54.375 53.019
Subvencions a l'explotació 8.684 9.288 7.944
Valor afegit brut a cost de factors 3.755.686 3.714.794 3.832.254
Despeses de personal 2.438.657 2.490.909 2.569.803
Excedent brut d'explotació 1.317.028 1.223.885 1.262.452
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Variació existències productes acabats i en curs 4.214 333 -24
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.117 692 1.188
Consum de mercaderies 206.773 189.201 178.463
Treballs realitzats per altres empreses 1.296 545 289
Valor de la producció 135.702 115.212 135.548
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.185 3.414 3.415
Despeses en serveis exteriors 41.672 39.603 41.118
Valor afegit brut a preus de mercat 85.845 72.195 91.015
Impostos sobre la producció i els productes 2.895 2.132 1.700
Subvencions a l'explotació 18 158 516
Valor afegit brut a cost de factors 82.968 70.221 89.831
Despeses de personal 21.384 27.191 31.656
Excedent brut d'explotació 61.584 43.030 58.175
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.723.338 1.862.534 2.070.634
Variació existències productes acabats i en curs 629 2.090 3.696
Treballs realitzats per a l'actiu 9.568 12.767 12.790
Ingressos accessoris i altres de gestió 43.943 46.510 64.281
Consum de mercaderies 1.095.201 1.166.693 1.359.912
Treballs realitzats per altres empreses 12.422 20.066 17.021
Valor de la producció 669.854 737.142 774.469
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.040 9.518 9.348
Despeses en serveis exteriors 336.724 396.820 416.444
Valor afegit brut a preus de mercat 320.090 330.804 348.677
Impostos sobre la producció i els productes 2.457 2.217 4.996
Subvencions a l'explotació 236 144 263
Valor afegit brut a cost de factors 317.869 328.731 343.944
Despeses de personal 234.427 213.984 225.071
Excedent brut d'explotació 83.442 114.746 118.874
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre; transport per canonades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.294.626 8.267.860 8.305.404
Variació existències productes acabats i en curs -173 1.234 2.216
Treballs realitzats per a l'actiu 13.810 4.714 3.812
Ingressos accessoris i altres de gestió 141.229 144.419 161.773
Consum de mercaderies 29.091 57.658 37.111
Treballs realitzats per altres empreses 2.181.716 2.107.063 2.279.316
Valor de la producció 6.238.684 6.253.507 6.156.778
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.305.834 1.083.221 1.174.455
Despeses en serveis exteriors 1.722.248 1.825.585 1.878.005
Valor afegit brut a preus de mercat 3.210.603 3.344.701 3.104.318
Impostos sobre la producció i els productes 35.521 41.634 39.075
Subvencions a l'explotació 670.100 702.522 740.490
Valor afegit brut a cost de factors 3.845.181 4.005.589 3.805.733
Despeses de personal 2.118.993 2.243.411 2.361.661
Excedent brut d'explotació 1.726.188 1.762.178 1.444.072
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 83.542 110.378 121.088
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ -196
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.953 1.680 3.371
Consum de mercaderies 309 1.790 1.066
Treballs realitzats per altres empreses 22.891 22.832 24.608
Valor de la producció 62.295 87.435 98.588
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.703 15.214 21.777
Despeses en serveis exteriors 23.625 30.239 32.533
Valor afegit brut a preus de mercat 26.967 41.982 44.278
Impostos sobre la producció i els productes 199 302 398
Subvencions a l'explotació 18 23 61
Valor afegit brut a cost de factors 26.786 41.703 43.941
Despeses de personal 8.003 13.287 15.269
Excedent brut d'explotació 18.783 28.416 28.672
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Variació existències productes acabats i en curs 370 -65 -1
Treballs realitzats per a l'actiu 5.421 4.751 4.942
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.971 44.448 43.647
Consum de mercaderies 4.619 120 6.144
Treballs realitzats per altres empreses 10.821 14.749 12.664
Valor de la producció 2.953.075 3.150.777 3.257.815
Consum de primeres matèries i altres proveïments 738.726 697.837 739.794
Despeses en serveis exteriors 1.698.408 1.753.928 1.768.098
Valor afegit brut a preus de mercat 515.942 699.012 749.923
Impostos sobre la producció i els productes 1.748 2.149 10.569
Subvencions a l'explotació 1.024 733 1.496
Valor afegit brut a cost de factors 515.217 697.596 740.850
Despeses de personal 360.842 424.084 433.180
Excedent brut d'explotació 154.375 273.512 307.669
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Emmagatzematge i activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 10.106.199 10.077.921 10.556.250
Variació existències productes acabats i en curs 786 -1.246 11.689
Treballs realitzats per a l'actiu -1.100 4.367 8.672
Ingressos accessoris i altres de gestió 234.633 192.554 334.233
Consum de mercaderies 289.112 139.592 264.987
Treballs realitzats per altres empreses 4.196.958 3.931.090 3.927.966
Valor de la producció 5.854.449 6.202.913 6.717.892
Consum de primeres matèries i altres proveïments 669.055 637.317 590.956
Despeses en serveis exteriors 1.732.768 1.760.768 1.925.390
Valor afegit brut a preus de mercat 3.452.626 3.804.827 4.201.546
Impostos sobre la producció i els productes 51.020 62.383 83.802
Subvencions a l'explotació 169.246 22.131 158.081
Valor afegit brut a cost de factors 3.570.851 3.764.575 4.275.824
Despeses de personal 1.854.793 1.923.615 2.002.430
Excedent brut d'explotació 1.716.059 1.840.961 2.273.394
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 994.281 1.017.720 1.116.787
Variació existències productes acabats i en curs 796 140 692
Treballs realitzats per a l'actiu 61 59 71
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.210 9.219 18.042
Consum de mercaderies 5.486 4.690 5.080
Treballs realitzats per altres empreses 418.874 427.304 495.073
Valor de la producció 579.989 595.144 635.439
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.918 24.695 33.004
Despeses en serveis exteriors 176.986 190.562 197.504
Valor afegit brut a preus de mercat 371.085 379.887 404.932
Impostos sobre la producció i els productes 3.096 2.122 2.737
Subvencions a l'explotació 28.863 10.687 19.555
Valor afegit brut a cost de factors 396.853 388.453 421.750
Despeses de personal 363.799 390.764 381.422
Excedent brut d'explotació 33.054 -2.312 40.328
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'allotjament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.674.736 4.759.085 4.695.028
Variació existències productes acabats i en curs -1.497 -129 121
Treballs realitzats per a l'actiu 1.608 1.547 20.270
Ingressos accessoris i altres de gestió 113.586 137.560 146.018
Consum de mercaderies 43.228 44.762 64.453
Treballs realitzats per altres empreses 250.420 205.835 181.661
Valor de la producció 4.494.785 4.647.466 4.615.323
Consum de primeres matèries i altres proveïments 535.078 482.198 528.661
Despeses en serveis exteriors 1.638.168 1.814.183 1.702.276
Valor afegit brut a preus de mercat 2.321.539 2.351.086 2.384.387
Impostos sobre la producció i els productes 87.124 86.420 94.577
Subvencions a l'explotació 10.788 14.689 10.888
Valor afegit brut a cost de factors 2.245.204 2.279.355 2.300.698
Despeses de personal 1.291.385 1.287.646 1.365.271
Excedent brut d'explotació 953.819 991.708 935.427
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de menjar i begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.319.585 9.145.686 9.507.652
Variació existències productes acabats i en curs 12.124 6.183 7.374
Treballs realitzats per a l'actiu 297 707 3.216
Ingressos accessoris i altres de gestió 105.802 147.017 96.826
Consum de mercaderies 62.020 54.393 188.883
Treballs realitzats per altres empreses 30.326 28.796 53.224
Valor de la producció 8.345.462 9.216.403 9.372.961
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.457.542 3.707.679 3.581.485
Despeses en serveis exteriors 1.540.691 1.716.228 1.824.581
Valor afegit brut a preus de mercat 3.347.229 3.792.496 3.966.895
Impostos sobre la producció i els productes 39.545 59.479 42.239
Subvencions a l'explotació 8.356 16.382 5.504
Valor afegit brut a cost de factors 3.316.040 3.749.398 3.930.159
Despeses de personal 2.601.070 2.991.113 3.145.059
Excedent brut d'explotació 714.970 758.286 785.101
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.836.266 1.876.456 1.851.933
Variació existències productes acabats i en curs 1.622 8.147 -1.086
Treballs realitzats per a l'actiu 10.975 12.677 13.566
Ingressos accessoris i altres de gestió 80.448 66.783 71.177
Consum de mercaderies 201.122 248.859 264.708
Treballs realitzats per altres empreses 266.770 266.786 254.834
Valor de la producció 1.461.419 1.448.419 1.416.047
Consum de primeres matèries i altres proveïments 187.852 129.556 115.241
Despeses en serveis exteriors 570.754 588.926 560.079
Valor afegit brut a preus de mercat 702.813 729.936 740.727
Impostos sobre la producció i els productes 5.145 3.028 2.669
Subvencions a l'explotació 11.953 12.470 12.713
Valor afegit brut a cost de factors 709.621 739.378 750.771
Despeses de personal 522.658 541.530 543.773
Excedent brut d'explotació 186.963 197.848 206.999
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Variació existències productes acabats i en curs 2.119 4.609 1.971
Treballs realitzats per a l'actiu 7.766 27.866 31.333
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.697 16.996 24.598
Consum de mercaderies 556.141 589.647 732.412
Treballs realitzats per altres empreses 254.450 207.368 211.345
Valor de la producció 670.919 705.442 818.216
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.619 43.373 65.787
Despeses en serveis exteriors 229.449 255.609 305.768
Valor afegit brut a preus de mercat 408.850 406.459 446.661
Impostos sobre la producció i els productes 5.027 4.477 3.742
Subvencions a l'explotació 18.625 46.711 71.870
Valor afegit brut a cost de factors 422.448 448.693 514.790
Despeses de personal 218.725 227.992 263.637
Excedent brut d'explotació 203.723 220.701 251.153
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 207.633 193.219 186.891
Variació existències productes acabats i en curs -3.297 -1.600 2.376
Treballs realitzats per a l'actiu 548 547 541
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.710 6.397 6.969
Consum de mercaderies 11.771 3.344 2.731
Treballs realitzats per altres empreses 28.431 27.481 20.689
Valor de la producció 172.392 167.739 173.357
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.305 68.709 61.804
Despeses en serveis exteriors 145.746 139.845 152.030
Valor afegit brut a preus de mercat -38.659 -40.816 -40.477
Impostos sobre la producció i els productes 1.748 1.600 1.696
Subvencions a l'explotació 272.723 270.387 284.318
Valor afegit brut a cost de factors 232.316 227.972 242.144
Despeses de personal 268.421 271.085 294.947
Excedent brut d'explotació -36.105 -43.113 -52.802
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.289.180 4.723.672 4.814.934
Variació existències productes acabats i en curs -478 1.751 -206
Treballs realitzats per a l'actiu 74.013 79.079 85.176
Ingressos accessoris i altres de gestió 49.760 75.732 70.944
Consum de mercaderies 561.390 543.460 548.438
Treballs realitzats per altres empreses 589.195 1.166.081 979.369
Valor de la producció 3.261.890 3.170.694 3.443.040
Consum de primeres matèries i altres proveïments 487.037 543.935 624.266
Despeses en serveis exteriors 929.831 998.977 1.028.978
Valor afegit brut a preus de mercat 1.845.022 1.627.782 1.789.796
Impostos sobre la producció i els productes 83.315 87.806 86.634
Subvencions a l'explotació 19.300 425.782 249.187
Valor afegit brut a cost de factors 1.781.007 1.965.757 1.952.349
Despeses de personal 584.743 495.122 580.554
Excedent brut d'explotació 1.196.264 1.470.636 1.371.795
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Variació existències productes acabats i en curs 80.914 -75.940 7.420
Treballs realitzats per a l'actiu 106.089 126.261 111.025
Ingressos accessoris i altres de gestió 83.925 55.530 91.038
Consum de mercaderies 190.645 205.326 221.411
Treballs realitzats per altres empreses 875.322 825.836 1.054.942
Valor de la producció 4.850.964 5.255.466 5.857.342
Consum de primeres matèries i altres proveïments 353.199 387.297 452.145
Despeses en serveis exteriors 1.765.533 1.801.000 1.944.446
Valor afegit brut a preus de mercat 2.732.232 3.067.169 3.460.751
Impostos sobre la producció i els productes 6.909 6.881 9.460
Subvencions a l'explotació 27.175 19.499 21.667
Valor afegit brut a cost de factors 2.752.499 3.079.787 3.472.957
Despeses de personal 2.129.228 2.353.451 2.666.972
Excedent brut d'explotació 623.271 726.336 805.985
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 464.674 557.531 597.662
Variació existències productes acabats i en curs 186 -182 89
Treballs realitzats per a l'actiu 7.917 9.670 8.059
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.869 5.713 7.614
Consum de mercaderies 8.483 14.413 17.029
Treballs realitzats per altres empreses 39.568 45.776 54.692
Valor de la producció 428.595 512.543 541.703
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.964 30.499 25.358
Despeses en serveis exteriors 136.320 169.529 194.628
Valor afegit brut a preus de mercat 270.311 312.515 321.718
Impostos sobre la producció i els productes 813 1.226 1.157
Subvencions a l'explotació 3.051 5.668 4.200
Valor afegit brut a cost de factors 272.549 316.956 324.761
Despeses de personal 187.803 238.560 249.998
Excedent brut d'explotació 84.746 78.396 74.763
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Variació existències productes acabats i en curs -75.751 -211.993 -84.795
Treballs realitzats per a l'actiu 61.386 85.034 32.918
Ingressos accessoris i altres de gestió 251.403 557.847 303.055
Consum de mercaderies 292.064 1.036.792 577.462
Treballs realitzats per altres empreses 170.328 231.413 193.693
Valor de la producció 5.811.238 5.927.746 6.757.373
Consum de primeres matèries i altres proveïments 179.312 196.221 63.872
Despeses en serveis exteriors 1.783.396 2.101.455 2.065.059
Valor afegit brut a preus de mercat 3.848.530 3.630.071 4.628.441
Impostos sobre la producció i els productes 375.232 400.515 429.988
Subvencions a l'explotació 71.096 24.676 24.081
Valor afegit brut a cost de factors 3.544.395 3.254.233 4.222.534
Despeses de personal 982.525 1.164.167 1.273.221
Excedent brut d'explotació 2.561.870 2.090.066 2.949.313
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques i de comptabilitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.577.427 4.830.137 4.658.588
Variació existències productes acabats i en curs 2.589 4.078 5.539
Treballs realitzats per a l'actiu 1.737 1.677 7.679
Ingressos accessoris i altres de gestió 167.051 93.704 108.573
Consum de mercaderies 6.071 13.091 6.049
Treballs realitzats per altres empreses 237.431 304.084 257.855
Valor de la producció 4.505.303 4.612.420 4.516.475
Consum de primeres matèries i altres proveïments 90.111 108.618 105.915
Despeses en serveis exteriors 1.466.318 1.615.200 1.601.291
Valor afegit brut a preus de mercat 2.948.874 2.888.602 2.809.269
Impostos sobre la producció i els productes 23.862 21.696 17.299
Subvencions a l'explotació 8.126 1.721 1.747
Valor afegit brut a cost de factors 2.933.138 2.868.627 2.793.718
Despeses de personal 1.671.034 1.659.148 1.692.158
Excedent brut d'explotació 1.262.104 1.209.479 1.101.560
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Variació existències productes acabats i en curs 1.329 2.075 551
Treballs realitzats per a l'actiu 9.169 15.425 21.905
Ingressos accessoris i altres de gestió 248.889 284.910 261.043
Consum de mercaderies 114.981 136.690 402.431
Treballs realitzats per altres empreses 249.496 290.103 249.723
Valor de la producció 2.740.957 2.900.659 3.404.300
Consum de primeres matèries i altres proveïments 137.379 190.075 137.546
Despeses en serveis exteriors 1.204.524 1.180.546 1.561.192
Valor afegit brut a preus de mercat 1.399.054 1.530.037 1.705.563
Impostos sobre la producció i els productes 16.988 16.986 19.250
Subvencions a l'explotació 12.294 14.347 18.153
Valor afegit brut a cost de factors 1.394.360 1.527.399 1.704.466
Despeses de personal 1.371.808 1.391.766 1.857.144
Excedent brut d'explotació 22.552 135.633 -152.679
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.809.339 4.090.001 4.291.462
Variació existències productes acabats i en curs 23.176 16.914 5.451
Treballs realitzats per a l'actiu 28.893 43.501 59.787
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.912 39.541 39.699
Consum de mercaderies 109.502 97.564 137.580
Treballs realitzats per altres empreses 597.747 785.789 744.659
Valor de la producció 3.176.071 3.306.604 3.514.160
Consum de primeres matèries i altres proveïments 461.456 473.201 469.125
Despeses en serveis exteriors 894.961 882.230 934.997
Valor afegit brut a preus de mercat 1.819.654 1.951.173 2.110.038
Impostos sobre la producció i els productes 13.204 22.631 15.065
Subvencions a l'explotació 316.362 47.933 44.334
Valor afegit brut a cost de factors 2.122.813 1.976.475 2.139.307
Despeses de personal 1.258.186 1.282.986 1.444.549
Excedent brut d'explotació 864.626 693.489 694.759
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 436.378 559.509 604.032
Variació existències productes acabats i en curs 6.892 -292 2.297
Treballs realitzats per a l'actiu 51.496 80.464 104.816
Ingressos accessoris i altres de gestió 25.940 49.188 46.395
Consum de mercaderies 13.331 31.516 34.255
Treballs realitzats per altres empreses 62.072 89.493 89.614
Valor de la producció 445.303 567.860 633.672
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.667 81.203 90.624
Despeses en serveis exteriors 242.847 320.294 366.060
Valor afegit brut a preus de mercat 130.789 166.364 176.989
Impostos sobre la producció i els productes 2.693 2.381 4.656
Subvencions a l'explotació 471.849 520.057 543.981
Valor afegit brut a cost de factors 599.945 684.040 716.314
Despeses de personal 495.387 554.114 595.716
Excedent brut d'explotació 104.558 129.926 120.598
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat i estudis de mercat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.826.925 4.165.011 4.347.869
Variació existències productes acabats i en curs 70 2.594 32
Treballs realitzats per a l'actiu 3.397 2.826 4.325
Ingressos accessoris i altres de gestió 76.805 69.802 56.464
Consum de mercaderies 1.451.344 1.552.639 1.725.236
Treballs realitzats per altres empreses 406.708 547.107 492.262
Valor de la producció 2.049.145 2.140.487 2.191.191
Consum de primeres matèries i altres proveïments 275.879 202.459 209.907
Despeses en serveis exteriors 698.213 725.311 730.817
Valor afegit brut a preus de mercat 1.075.053 1.212.717 1.250.467
Impostos sobre la producció i els productes 7.095 5.257 10.836
Subvencions a l'explotació 1.431 12.700 2.191
Valor afegit brut a cost de factors 1.069.389 1.220.160 1.241.823
Despeses de personal 692.286 792.295 867.860
Excedent brut d'explotació 377.103 427.865 373.962
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.288.639 1.641.498 1.830.842
Variació existències productes acabats i en curs 379 4.485 3.295
Treballs realitzats per a l'actiu 29.833 51.939 53.194
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.552 15.262 15.306
Consum de mercaderies 27.511 38.590 43.340
Treballs realitzats per altres empreses 138.951 243.215 254.259
Valor de la producció 1.165.940 1.431.379 1.605.039
Consum de primeres matèries i altres proveïments 107.916 104.786 130.328
Despeses en serveis exteriors 290.608 315.407 408.080
Valor afegit brut a preus de mercat 767.415 1.011.186 1.066.630
Impostos sobre la producció i els productes 7.189 9.992 7.081
Subvencions a l'explotació 18.506 25.792 36.916
Valor afegit brut a cost de factors 778.733 1.026.986 1.096.466
Despeses de personal 403.982 501.038 528.805
Excedent brut d'explotació 374.750 525.948 567.660
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 172.952 199.648 215.117
Variació existències productes acabats i en curs -16 339 375
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 268 106
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.579 5.365 1.176
Consum de mercaderies 43.808 47.646 46.662
Treballs realitzats per altres empreses 7.990 9.886 9.284
Valor de la producció 123.717 148.088 160.828
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.915 20.437 20.503
Despeses en serveis exteriors 31.597 34.950 36.625
Valor afegit brut a preus de mercat 77.205 92.701 103.699
Impostos sobre la producció i els productes 480 663 677
Subvencions a l'explotació 72 990 487
Valor afegit brut a cost de factors 76.796 93.029 103.509
Despeses de personal 51.450 64.116 69.965
Excedent brut d'explotació 25.346 28.913 33.544
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats de lloguer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.991.660 2.227.237 2.395.723
Variació existències productes acabats i en curs 3.735 3.044 2.859
Treballs realitzats per a l'actiu 9.669 8.678 8.267
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.596 68.768 71.381
Consum de mercaderies 215.616 64.604 172.520
Treballs realitzats per altres empreses 140.310 166.104 174.779
Valor de la producció 1.710.732 2.077.020 2.130.932
Consum de primeres matèries i altres proveïments 288.425 486.439 414.230
Despeses en serveis exteriors 522.276 579.033 634.832
Valor afegit brut a preus de mercat 900.031 1.011.548 1.081.870
Impostos sobre la producció i els productes 11.514 11.192 16.375
Subvencions a l'explotació 7.447 7.755 8.475
Valor afegit brut a cost de factors 895.964 1.008.111 1.073.970
Despeses de personal 257.209 287.500 314.688
Excedent brut d'explotació 638.755 720.611 759.282
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Variació existències productes acabats i en curs 67 -187 154
Treballs realitzats per a l'actiu 736 776 1.005
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.719 3.170 3.611
Consum de mercaderies 2.604 450 486
Treballs realitzats per altres empreses 16.225 27.731 22.291
Valor de la producció 1.391.165 1.613.739 1.720.384
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.878 3.868 10.736
Despeses en serveis exteriors 114.791 125.604 141.569
Valor afegit brut a preus de mercat 1.271.496 1.484.267 1.568.080
Impostos sobre la producció i els productes 1.486 1.436 2.280
Subvencions a l'explotació 3.721 3.742 3.536
Valor afegit brut a cost de factors 1.273.731 1.486.573 1.569.335
Despeses de personal 1.206.114 1.383.437 1.477.362
Excedent brut d'explotació 67.617 103.137 91.973
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Variació existències productes acabats i en curs 456 8 -3.005
Treballs realitzats per a l'actiu 2.880 4.654 7.678
Ingressos accessoris i altres de gestió 59.755 63.950 70.126
Consum de mercaderies 1.608.673 1.817.138 2.395.414
Treballs realitzats per altres empreses 690.804 791.549 586.131
Valor de la producció 867.581 940.657 1.084.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.396 8.665 10.748
Despeses en serveis exteriors 401.372 422.053 495.530
Valor afegit brut a preus de mercat 453.814 509.938 578.493
Impostos sobre la producció i els productes 3.918 3.570 3.919
Subvencions a l'explotació 13.214 7.341 2.222
Valor afegit brut a cost de factors 463.109 513.709 576.796
Despeses de personal 310.892 321.499 350.757
Excedent brut d'explotació 152.218 192.210 226.038
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 661.841 727.951 782.974
Variació existències productes acabats i en curs 1.426 854 1.494
Treballs realitzats per a l'actiu 11.474 14.467 18.506
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.352 8.503 9.322
Consum de mercaderies 5.563 36.495 44.993
Treballs realitzats per altres empreses 29.726 41.962 41.182
Valor de la producció 649.804 673.318 726.120
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.541 33.376 38.747
Despeses en serveis exteriors 82.860 104.141 106.254
Valor afegit brut a preus de mercat 514.402 535.800 581.119
Impostos sobre la producció i els productes 813 964 754
Subvencions a l'explotació 1.707 1.470 2.289
Valor afegit brut a cost de factors 515.297 536.306 582.654
Despeses de personal 448.718 528.668 579.441
Excedent brut d'explotació 66.578 7.638 3.213
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis a edificis i activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.945.393 3.060.995 3.422.463
Variació existències productes acabats i en curs 840 2.152 1.089
Treballs realitzats per a l'actiu 2.004 4.167 2.117
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.571 27.122 29.839
Consum de mercaderies 20.371 38.526 46.725
Treballs realitzats per altres empreses 184.562 184.869 185.039
Valor de la producció 2.769.875 2.871.043 3.223.743
Consum de primeres matèries i altres proveïments 205.438 247.742 317.902
Despeses en serveis exteriors 362.695 399.589 431.029
Valor afegit brut a preus de mercat 2.201.742 2.223.712 2.474.811
Impostos sobre la producció i els productes 5.849 5.748 5.254
Subvencions a l'explotació 79.059 81.754 85.301
Valor afegit brut a cost de factors 2.274.952 2.299.718 2.554.858
Despeses de personal 1.826.829 1.934.037 2.069.896
Excedent brut d'explotació 448.123 365.682 484.962
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives d'oficina i auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.967.457 3.907.334 4.277.338
Variació existències productes acabats i en curs 12.548 17.706 5.478
Treballs realitzats per a l'actiu 2.179 9.418 9.027
Ingressos accessoris i altres de gestió 186.801 137.147 85.408
Consum de mercaderies 225.706 54.815 91.177
Treballs realitzats per altres empreses 571.382 543.445 584.962
Valor de la producció 3.371.897 3.473.344 3.701.113
Consum de primeres matèries i altres proveïments 240.933 282.036 377.967
Despeses en serveis exteriors 1.152.857 1.156.700 1.257.133
Valor afegit brut a preus de mercat 1.978.107 2.034.608 2.066.012
Impostos sobre la producció i els productes 17.053 38.211 33.712
Subvencions a l'explotació 110.652 41.679 95.339
Valor afegit brut a cost de factors 2.071.706 2.038.076 2.127.639
Despeses de personal 1.466.618 1.556.550 1.664.922
Excedent brut d'explotació 605.088 481.527 462.717
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 596.365 725.683 938.019
Variació existències productes acabats i en curs 366 622 309
Treballs realitzats per a l'actiu -29 461 526
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.846 16.585 17.993
Consum de mercaderies 58.436 55.279 101.558
Treballs realitzats per altres empreses 139.789 155.902 205.574
Valor de la producció 419.323 532.171 649.715
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.347 24.525 31.539
Despeses en serveis exteriors 199.543 234.305 325.069
Valor afegit brut a preus de mercat 208.434 273.340 293.107
Impostos sobre la producció i els productes 3.246 8.709 4.491
Subvencions a l'explotació 77.095 119.401 136.856
Valor afegit brut a cost de factors 282.283 384.033 425.472
Despeses de personal 153.181 184.359 226.067
Excedent brut d'explotació 129.103 199.674 199.405
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 160.486 169.861 151.362
Variació existències productes acabats i en curs 24 1.009 -259
Treballs realitzats per a l'actiu 49 2 146
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.226 31.029 36.875
Consum de mercaderies 9.789 7.763 9.359
Treballs realitzats per altres empreses 8.513 14.608 7.332
Valor de la producció 203.482 179.530 171.434
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.426 3.984 1.618
Despeses en serveis exteriors 105.063 96.488 94.697
Valor afegit brut a preus de mercat 96.993 79.058 75.118
Impostos sobre la producció i els productes 1.868 1.807 1.924
Subvencions a l'explotació 79.962 106.571 87.243
Valor afegit brut a cost de factors 175.088 183.822 160.437
Despeses de personal 124.240 125.193 114.285
Excedent brut d'explotació 50.848 58.629 46.152
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 633.072 1.213.959 1.493.555
Variació existències productes acabats i en curs -15 -856 -28
Treballs realitzats per a l'actiu 24 2.228 1.118
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.578 22.596 35.232
Consum de mercaderies 48.736 394.555 127.510
Treballs realitzats per altres empreses 81.261 149.442 526.638
Valor de la producció 520.661 693.931 875.729
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.288 49.389 27.745
Despeses en serveis exteriors 140.899 193.132 198.806
Valor afegit brut a preus de mercat 359.474 451.409 649.179
Impostos sobre la producció i els productes 109.696 151.508 202.398
Subvencions a l'explotació 21 38 43
Valor afegit brut a cost de factors 249.800 299.939 446.823
Despeses de personal 112.218 136.840 162.304
Excedent brut d'explotació 137.581 163.099 284.520
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Variació existències productes acabats i en curs 3.340 1.669 15.298
Treballs realitzats per a l'actiu 3.872 4.066 6.138
Ingressos accessoris i altres de gestió 237.812 163.912 124.857
Consum de mercaderies 104.011 143.224 143.131
Treballs realitzats per altres empreses 100.503 128.082 85.737
Valor de la producció 2.667.555 2.551.719 2.678.896
Consum de primeres matèries i altres proveïments 64.769 51.212 57.900
Despeses en serveis exteriors 902.846 880.107 931.825
Valor afegit brut a preus de mercat 1.699.940 1.620.400 1.689.171
Impostos sobre la producció i els productes 34.811 21.106 22.221
Subvencions a l'explotació 74.755 85.113 110.599
Valor afegit brut a cost de factors 1.739.885 1.684.407 1.777.550
Despeses de personal 1.159.486 1.131.274 1.327.884
Excedent brut d'explotació 580.399 553.133 449.666
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 499.237 417.449 438.989
Variació existències productes acabats i en curs 3.156 1.456 895
Treballs realitzats per a l'actiu 2.506 675 376
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.870 602 764
Consum de mercaderies 94.450 71.460 91.762
Treballs realitzats per altres empreses 50.608 27.067 27.130
Valor de la producció 369.712 321.654 322.132
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.382 62.436 58.692
Despeses en serveis exteriors 81.278 66.925 70.746
Valor afegit brut a preus de mercat 241.052 192.293 192.695
Impostos sobre la producció i els productes 3.708 2.724 1.324
Subvencions a l'explotació 421 85 83
Valor afegit brut a cost de factors 237.765 189.654 191.454
Despeses de personal 143.213 121.725 122.570
Excedent brut d'explotació 94.552 67.929 68.884
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Variació existències productes acabats i en curs 285 -235 3.844
Treballs realitzats per a l'actiu 6 7.476 17.416
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.026 23.715 17.967
Consum de mercaderies 136.567 134.758 120.676
Treballs realitzats per altres empreses 53.096 54.494 51.571
Valor de la producció 1.033.967 1.237.182 1.198.006
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.764 107.350 65.024
Despeses en serveis exteriors 315.623 313.075 390.388
Valor afegit brut a preus de mercat 646.580 816.757 742.594
Impostos sobre la producció i els productes 6.168 11.160 5.595
Subvencions a l'explotació 4.367 9.097 17.671
Valor afegit brut a cost de factors 644.779 814.693 754.670
Despeses de personal 472.816 532.880 491.144
Excedent brut d'explotació 171.963 281.813 263.526
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç